If you add MNT600 course:

 

If you have not yet passed the doctoral qualifying exam and are taking this course:

Your Academic Advisor will be required to send an email to Professor Deniz Üner (Department Chair) at the latest on Friday, January 19, 2024, informing her of the grade you receive from this course. You should remind your advisor that he/she must notify your grade to us before January 19th.

 

If you have taken the doctoral qualifying exam this semester (in November) and are taking this course:

Your Academic Advisor will be required to send an email to Professor Deniz Üner (Department Chair) at the latest on Thursday, January 19, 2024, informing her of the grade you receive from this course. You should remind your advisor that he/she must notify your grade to us before January 19th.

In addition, if you pass the doctoral qualifying exam, you will be required to appoint a Jury of the Thesis Monitoring Committee (Tez İzleme Komitesi ) by Friday, December 29, 2023. 3 One of the committee members must be your advisor and the other is non-MNT. (https://fbe.metu.edu.tr/tr/system/files/tez_izleme_komitesi_atama.pdf

Also, note that you must submit your Thesis Proposal Defense (Tez Önerisi Savunması) within 6 months at the latest after the successful month from DYS. (https://fbe.metu.edu.tr/tr/system/files/tez_onerisi_savunmasi.pdf)

 

If you have taken the Ph.D. Qualifying Exam last semester (in May) and are taking this course:

You must submit your thesis proposal defense (TÖS) on Thursday, November 30, 2023, at the latest. Make sure you fill out the correct form I submitted on the link (Tez Önerisi Savunması). As of the day you pass TÖS, you should submit your form to your program secretary with abstract and öz (in Turkish) attachment within 3 working days at the latest. For more information:

https://fbe.metu.edu.tr/tr/system/files/tez_onerisi_savunmasi.pdf and https://oidb.metu.edu.tr/tr/orta-dogu-teknik-universitesi-lisansustu-egitim-ogretim-yonetmeligi (article 44). 

 

 

 

If you are in the process of Thesis Monitoring Committee and are taking this course:

You are required to defend the Thesis Monitoring Committee (TIK) by Friday, December 29, 2023, at the latest. Unsatisfactory grade of MNT 600 will be given to students who do not submit the TIK report to me. 4 copies of the form will be signed and you should keep one. It is important that you keep this form. When you take the thesis exam, you are expected to know the date of TÖS and the last three TIK.

In addition, the scholarship students need to upload this document to the system.

Article of the regulation on TIK (or TAC):

 

Defense of the thesis proposal and monitoring the course of the thesis work

ARTICLE 44 - (4) For the student whose thesis proposal has been approved, the TAC convenes twice a year, once between January and June and once between July and December. The student submits a written report to the TAC members at least one month before their meeting. In this report, a summary of the work covered thus far and the work plan for the next semester are given. The letter grade for the student’s thesis work is determined as (S) or (U) by the TAC. Students who receive the letter grade "U" twice consecutively, or three times intermittently, in their thesis work are deemed unsuccessful and dismissed from their programs.

(6) In order for the student's thesis to be finalized, at least three TAC reports should be presented.

https://oidb.metu.edu.tr/en/middle-east-technical-university-rules-and-regulations-governing-graduate-studies (note that the Turkish version is the binding document.)

 

 

 

If you are attending the Thesis Exam Jury this semester and you are taking this course:

According to the academic calendar, the last day to enter the thesis jury by the end of the autumn semester is January 26, 2024, 

If your thesis jury is after Friday, January 26, 2024, your thesis supervisor should notify Professor Deniz Üner (Department Chair) that you will be defending your thesis during this semester so that you do not receive an Unsatisfactory grade from the MNT 600 course. Thus, Professor Deniz Üner (Department Chair) will give you an incomplete grade in this case before announcing the grades. If you're going to defend before January 26th, there's no problem.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Henüz doktora yeterlik sınavını geçmediyseniz ve bu dersi alıyorsanız: Akademik Danışmanınızın en geç 19 Ocak 2024 Cuma günü, beni de CC'leyerek Prof. Deniz Üner (Bölüm Başkanı) 'e bu dersten almanızı istediği notu bildiren bir e-posta atması gerekecektir. Danışmanınıza bu tarihten önce bize not bildirilmesini hatırlatmanız gerekmektedir. 
 
 
Doktora yeterlik sınavına bu dönem (Kasım ayında) girdiyseniz ve bu dersi alıyorsanız: Akademik Danışmanınızın en geç 19 Ocak 2024 Cuma günü, beni de CC'leyerek Prof. Deniz Üner(Bölüm Başkanı)'e bu dersten almanızı istediği notu bildiren bir e-posta atması gerekecektir. Danışmanınıza bu tarihten önce bize not bildirilmesini hatırlatmanız gerekmektedir. 
Ayrıca doktora yeterlik sınavından başarılı olduysanız, 29 Aralık 2023 Cuma gününe kadar Tez İzleme Komitesi  jüri atamasını yapmanız gerekecektir.  3 Komite üyesinin biri danışmanınız ve diğeri MNT dışından olmak durumundadır.(https://fbe.metu.edu.tr/tr/system/files/tez_izleme_komitesi_atama.pdf)  Ayrıca DYS'den başarılı olduğunuz aydan sonra en geç 6 ay içinde  Tez Önerisi Savunmasına çıkmanız gerekmektedir. (https://fbe.metu.edu.tr/tr/system/files/tez_onerisi_savunmasi.pdf)
 
 
Doktora yeterlik sınavına geçen dönem (Mayıs ayında) girdiyseniz ve bu dersi alıyorsanız:   
Bu dönem  en geç 30 Kasım 2023 Perşembe günüTez Önerisi Savunmasına (TÖS) çıkmanız gerekmektedir.  Linkte ilettiğim, doğru formu doldurduğunuza emin olun. TÖS'e çıktığınız gün itibariyle formunuzu en geç 3 iş günü içinde abstract ve öz ekiyle bana teslim etmeniz gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için: https://fbe.metu.edu.tr/tr/system/files/tez_onerisi_savunmasi.pdf ve https://oidb.metu.edu.tr/tr/orta-dogu-teknik-universitesi-lisansustu-egitim-ogretim-yonetmeligi madde 44. 
 
Tez İzleme Komitesi sürecindeyseniz ve bu dersi alıyorsanız:
Bu dönem en geç 29 Aralık 2023 Cuma gününe kadar Tez İzleme Komitesi savunmasına çıkmanız gerekmektedir. TİK tutanak formunu bana teslim etmeyen öğrencilerin MNT 600 kodlu ders notu U olacaktır.  TİK tutanak formu 4 adet düzenlenir ve bir tanesi sizde kalmalıdır. Bu formu saklamanız önemlidir. Tez sınavına çıkacağınız zaman TÖS ve son üç TİK tutanağının tarihini bilmeniz beklenir. Ayrıca burs alan öğrenciler sakladıkları bu belgeyi sisteme yüklemeye ihtiyaç duyuyorlar. 
TİK ile ilgili yönetmelik maddesi:
MADDE 44 – (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı (S) veya başarısız (U) olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin programla ilişiği kesilir. 
(6) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir. (https://oidb.metu.edu.tr/tr/orta-dogu-teknik-universitesi-lisansustu-egitim-ogretim-yonetmeligi)
 
 
Bu dönem Tez Sınavı Jürisine çıkacaksanız ve bu dersi alıyorsanız:
Akademik takvime göre sonbahar yarıyılı sonu itibari ile tez jürilerine girilebilecek son gün  26 Ocak 2024 Cuma günü jüriye çıkmanız gerekir. 
Eğer 26 Ocak 2024 Cuma gününden sonra jüriye çıkacaksanız, MNT 600 kodlu dersten U almamanız için tez danışmanınızın e-posta ile beni de CC'leyerek Prof. Deniz Üner (Bölüm Başkanı)'e bu dönem içinde tez savunmasına çıkacağınızı bildirmesi gerekmektedir. Prof. Deniz Üner (Bölüm Başkanı) bu durumda notlar açıklanmadan size Incomplete notu verecektir.  26 Ocak öncesinde savunmaya çıkacaksanız hiçbir sorun yok.

Last Updated:
19/02/2024 - 11:33